Mediateam jobber med alt fra Norges mest kjente merkevarer, til spennende lokale aktører.
Dette er et knippe av jobbene våre.

Utvalgte jobber fra Mediateam

I Mediateam er vi opptatt av å skape gode resultater for kundene våre basert på langsiktige strategier.
Vår styrke er gode løsninger med godt innhold tilpasset riktig kanal. Sånn er det bare!

TJENESTER

Vi kaster oss på både små og store prosjekter, og hjelper deg gjerne med alt fra idé og strategi til ferdig løsning.

Digitale medier
Mediateams utgangspunkt for digitale prosjekter er at innhold, mål og budskap skal legge føringer for layout og design. Vi er opptatt av at de digitale løsningene vi leverer skaper målbar effekt.
Grafisk design
Mediateam er tydelig på at alt kommunikasjonsmateriell skal ha en klar profil og en rød tråd som gir en gjenkjennende effekt. God layout og design gjør innholdet tilgjengelig.
Idé
Gjennom våre idéprosesser har vi som mål å utvikle konkrete budskap som skal formidles til definerte målgrupper. Vi ser alltid på helheten og vurderer tradisjonelle kommunikasjonsformer i kombinasjon med bruk av ny teknologi. Ofte gir et samspill mellom disse størst effekt.
Strategi
Mediateam analyserer, kartlegger og anbefaler konkrete veivalg. Vi hjelper deg å ta de riktige valgene i kommunikasjonsarbeidet, og holder i prosessen til ferdig kommunikasjonskonsept.
Sosiale medier
Vi har kompetanse om hvordan sosiale medier kan benyttes som kommunikasjonskanal for dialog, påvirkning og salg, samt trafikkskaper til web.
Foto, film og animasjon
I kampen om oppmerksomheten fra forbrukere på nett kan ofte visuelle virkemidler være nøkkelen til å skape stoppeffekt og engasjement. Animasjon kan for noen være nøkkelen til å skape interaktivitet.
Trykk og distribusjon
Mediateam bistår med rådgivning og prosjektledelse av all form for trykk og distribusjon. Store volum gir oss muligheten til å fremforhandle gode avtaler.

ANSATTE

KUNDER

Vi jobber med aktører av ulike størrelser. Her er en del av kundene vi jobber med i det daglige.

KONTAKT

Vi har vårt hovedkontor i Skien, og avdelingskontor i Oslo.

MINGLE?

Har du en utfordring, en kul idé du lurer på om lar seg gjennomføre, eller ønsker du å diskutere et verdensproblem eller to, ta en telefon eller kom innom for en prat!

share on