MEDIATEAMS TJENESTER

Digitale medier
Tilstedeværelse på nett er selve navet i dagens kommunikasjon. Det er derimot ikke nok å bare være tilstede på nettet, men du må også benytte virkemidler for å dra trafikk til nettsiden via betalte, fortjente og egne kanaler.

Mediateam hjelper kunder med å identifisere hvilke digitale grep man bør gjennomføre for å treffe kunden med riktig budskap og i rett kanal. Vi jobber med webdesign og –utvikling og digital strategi.

Vi leverer alle typer nettsider. Fra enkle landingssider til nettbutikker, kampanjesider, bannerannonser og mobilannonser. Alle nettsider utvikles i henhold til kravene knyttet til Universell utforming, og er selvsagt responsive.

Grafisk design
Mediateam jobber kontinuerlig med utvikling av visuelle identiteter. Det innebærer logoutforming, profil og designprogram, produksjon til magasiner, annonser og kundeaviser, samt materiell til sisteledd.
Idé
Den gode idé er kjernen i Mediateams virksomhet. Vi jobber etter velkjente metoder for kreativt arbeid. Mediateam har i tillegg utviklet en egen arbeidsmodell som sørger for best mulig prosess rundt idéskaping for våre kunder. Våre AD-er er ansvarlige for den kreative prosessen og utviklingen av idéene.
Strategi
Mediateams rådgivere har ulik erfaring og bakgrunn, men én ting til felles: de har et strategisk hode og liker å stille relevante spørsmål. Basert på god faglig kompetanse, nysgjerrighet og ønske om å utvikle våre kunder sikter vi alltid mot å skape helhetlig kommunikasjon som når målgruppene i de kanalene de befinner seg.

Vi ivaretar strategisk rådgiving, merkevarebygging og posisjonering, markeds- og kommunikasjonsstrategi, forretningsutvikling, prosjektledelse og analyse.

Sosiale medier
Vi jobber med sosiale medier som en del av den helhetlige kommunikasjonen. Sosiale medier har utviklet seg svært raskt og har fått en dominerende plass i all dialog og markedsføring. Vi spør derfor alltid hvorfor, hvor og hvordan skal din bedrift være tilstede.

Vi utarbeider strategi for bruk av sosiale medier, og hjelper bedrifter med kommunikasjon, grafiske elementer og øvrig innhold.

Foto, film og animasjon
Bilder og film får stadig større plass i den kommersielle verden. Mediateam har egne fotografer og eget fotostudio. Fotografene jobber med idé- og konseptutvikling , manusutvikling, historiefortelling og enkle reklame- eller presentasjonsfilmer.

Mediateam har også en animatør som produserer animasjonsfilmer.

Trykk og distribusjon
Mediateam kan bistå med rådgivning og prosjektledelse av all form for trykk og distribusjon. Vi håndterer i dag store volum av kundeaviser, butikkmateriell og interninformasjon.

Mange års erfaring og kunder med store volum gjør at vi til enhver tid har gode avtaler innen både trykk og distribusjon.