GREP Grenland

GREP er en attføringsbedrift som er eid av de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. GREP bistår mennesker på vei mot, eller tilbake til arbeid. I tillegg tilbyr selskapet et bredt spekter av produkter og tjenester fra egen produksjon.

Da GREP skulle samlokalisere sine veiledere, fagmiljø og administrasjon i nytt bygg, ønsket de samtidig å bli tydeligere i kommunikasjonen med virksomhetens interessegrupper.

Med over 100 ulike produkter og tjenester, hadde GREP utfordringer med å fremstå som tydelig i måten de kommuniserte på. Mediateams løsning ble derfor å utarbeide en merkevareplattform som definerte GREPs identitet og hva selskapet skulle være for sine interessegrupper. Videre ble det utviklet en ny visuell profil og nye responsive nettsider som oppfyller kravene om universell utforming.

MERKEVAREPLATTFORM, LOGO, PROFILMANUAL, NETTSIDER, FOTO/FILM

share on