SPAREBANKEN DIN

Høsten 2015 ønsket Sparebanken DIN en aktivitet for å øke omdømmet til banken, og bygge intern stolthet. Bank er ikke et høyinteresseprodukt og det er dermed viktig å bygge ’top of mind’ – når man trenger bank.
Banken er kjent for aktiv kundeomsorg, og aspektene rundt tillit var viktig å ta med seg inn i kampanjen.

Vårt utgangspunkt for kampanjen var at innbyggerne i Seljord, Bø og Åmot skal oppleve at Sparebanken DIN er skikkelig på offensiven.

Vår idé
For å skape tillit må man ha en relasjon, og for å få en relasjon må man by på seg selv. Utfra denne grunnsetning var det naturlig for oss å trekke frem de ansatte i banken, men gi de en mulighet til å vis hva de brenner for – også utenfor banklokalene. Ved å spille på den enkeltes fritidsinteresser lar vi kundene bli kjent med person i stedet for personens stilling.

KAMPANJEIDÉ, FOTO, LANDINGSSIDE, AVISANNONSER, BANNERANNONSER

share on